سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شعر

<img src="http://www.parsiblog.com/Images/Emotions/175.gif" border=0>

سلام... در کنج اتاق ... در کنج اتاق می نشینم و تمام احساسم رادر تو غوطه ور می کنم ... در کنج اتاق دیگر هیچ چیز،هیچ چیز جز تو و نگاه تو نیست، شب هنگام، به کنج اتاق قلب خود می نگرم و تو را که چشم فرو بسته ای و همچون عابری در گذری می بینم... دیگر از گوشه ی دریچه ی قلبت محبتی را نمی توان احساس کرد، دیگر برای من راهی برای گریز از مرگ نیست، گویا باید دیگر پزمرد و خود را به دست سرنوشت سپرد، گویا باید هیچ نگفت و رفت